wielu zagrożeń i niebezpiecznych powikłań można uniknąć przestrzegając

Polish sites

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kalemba - OKZ Wieluń. Posiadamy Uprawnienia Niepublicznej Szkoły i Placówki Oświatowej. Kształcimy w wielu zawodach od ponad 5 lat prowadząc kursy i szkolenia.
Serwis Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wieluniu