poniższej tabeli podano nazwy największych elektrowni cieplnych i wodnych w polsce

Polish sites