www.qahana.am

SOCIAL REPORT

100%

 

Website qahana.am uses latest and advanced technologies like: JQuery. It supports HTTPS and GZIP compression. The main html page has a size of 586662 bytes (572.91 kb uncompressed) and 256444 bytes (250.43 kb compressed).

This CoolSocial report was updated on 2019-09-24, you can refresh this analysis whenever you want.Qahana.am scored 100 Social Media Impact. Social Media Impact score is a measure of how much a site is popular on social networks. 5/5.0 Stars by Social Team

Social Media

Images

HTML indepth

OK
FONTS
arnamu, arnamu_bold, Helvetica Neue, Arial, sans-serif
Fonts used in qahana.am
OK
MAIN COLORS
#fbfbf3
#ca0002
#00226c
#3b5998
#ffffaf
#b0b0b0
#5b5e5e
#1B73A4
#f62929
#f4c239
#c9c9c9
Main colors used in the main page
OK
FAVICON
https://www.qahana.am/img/favicon.ico
Icon for bookmarking qahana.am
OK
FB IMAGE
Facebook image for qahana.am
OK
MAIN WEBSITE PAGE
https://www.qahana.am/am/
The main destination url
OK
MAIN INTERNAL LINKS
about-us, history, spiritual-sites, salutation, churches, structures, leaders, news, news/interchurch-news, news/diocesan-life, diocesan-projects
Internal links are those related to the site
OK
MAIN EXTERNAL DOMAINS
www.qahana.am, qfiles.qahana.am, karucelov.am, validator.w3.org
External domains are domains towards qahana.am links out

Social Media Descriptions

OK
OG TYPE
article
OG Type metadata is important for Facebook and Social Media
OK
OG TITLE
Qahana.am
OG Title metadata is important for Facebook and Social Media
OK
OG URL
https://www.qahana.am/
OG Url metadata is important for Facebook and Social Media
OK
OG IMAGE
https://www.qahana.am/img/logo.png
OG Image metadata is important for Facebook and Social Media
OK
OG DESCRIPTION
Արարատյան հայրապետական թեմ:
OG Description metadata is important for Facebook and Social Media
OK
OG SITE_NAME
Qahana.am
OG Site Name metadata is important for Facebook and Social Media

Main technologies

OK
HTTPS SUPPORT
YES
If qahana.am supports the HTTPS protocol and encryption by default
OK
COMPRESSION SUPPORT
YES [GZIP]
If qahana.am supports the HTML compression
OK
SSL CERTIFICATE ISSUER
COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
The issuer for the SSL certficate for HTTPS protocol
OK
SERVER
Apache
Info about the qahana.am server
OK
CSS INSTYLE
YES
The presence of CSS in the main HTML page

Server and Security

OK
SERVER IP
192.254.190.181
The IP or the IPs of the server
OK
HTTPS SUPPORT
YES
If qahana.am supports the HTTPS protocol
OK
COMPRESSION SUPPORT
YES [GZIP]
If qahana.am supports compression
OK
UNCOMPRESSED BYTES
586662 bytes (572.91 kb uncompressed)
The size of the uncompressed version of the HTML page
OK
COMPRESSED BYTES
256444 bytes (250.43 kb compressed)
The size of the compressed version of the HTML page
OK
SSL CERTIFICATE ISSUER
COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
The issuer of the SSL certificate for the HTTPS protocol
OK
SSL CERTIFICATE COUNTRY
GB
The issuer country of the SSL certificate for the HTTPS protocol
OK
SSL CERTIFICATE NEXT EXPIRY
28-10-2019 12:59:59
When SSL certificate is going to expire
OK
CONNECTION
Upgrade, Keep-Alive
Connection HTTP HEADER
OK
AGE
7200, path=/
Age HTTP HEADER
OK
VARY
Accept-Encoding
Vary HTTP HEADER
OK
CONTENT-TYPE
text/html, charset=utf-8
Content-Type HTTP HEADER
OK
DATE
Tue, 24 Sep 2019 11:22:30 GMT
Date HTTP HEADER

Basic Information

OK
PAGE TITLE
Qahana.am
The HTML title of the main page
OK
DESCRIPTION
Արարատյան հայրապետական թեմ:
The HTML description of the main page
OK
OTHER KEYWORDS
o , o, am , am , o , am , qahana
CoolSocial advanced keyword analysis tool is able to detect and analyze every keyword on each page of a site.

Titles

OK
H1
Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի
H1 titles in the HTML page
OK
H3
Արարատյան հայրապետական թեմ, Եկեղեցու հիմնարկեքի արարողություն Այգեզարդ համայնքում, Տոն Հայաստանի անկախության, Արամ Իսաբեկյանին շնորհվել է ՀՀ ժողովրդական նկարչի պա..., Այսօր Նավասարդ սրբազանի տարեդարձն է, Խաչերթ, Այսօր նշում ենք Խաչվերացը՝ հինգերորդ տաղավար տոնը, Օրհնված խաչեր՝ աչքաուլունքների փոխարեն, Խաչեր միջքաղաքային տրանսպորտի վարորդներին, Գրքի շնորհանդես ՆԱՄ-ում, Դպրոցի զանգի կանչով հավաքվեցինք տոնելու սեպտեմբերի 1...
H3 titles in the HTML page

Domain and Server

OK
DOCTYPE
HTML 5.0
DOCTYPE of the HTML page
OK
CHARSET
UTF-8
Charset of the HTML page
OK
SERVER
Apache
Server details
OK
HD TRANSFER-ENCODING
chunked
Transfer encoding metadata

Mobile and HTML

OK
VIEWPORT SUPPORT
width=device-width, initial-scale=1
Vieport metadata for mobile support
OK
HTML5 SECTION
YES
The presence of the HTML5 section tag
OK
HTML5 FOOTER
YES
The presence of the HTML5 footer tag

Cool facts

OK
PAGE RESPONSE TIME
895 ms
Webpage response time (first byte)
OK
FORM
https://www.qahana.am/am/search
If this website uses HTML forms
OK
USED CLASSES
4930
Number of HTML classes in the HTML
OK
USED DIVS
2497
Number of HTML divs in the HTML
OK
USED IMAGES
27
Number of HTML images in the HTML
OK
ROBOTS.TXT FILE
NO
Presence of a the Robots.txt file
OK
ADS.TXT FILE
NO
Presence of a the Ads.txt file

Things to do in order to optimize Social Media Factor

-
Be sure social media are well visible on your page: you can use our widget
-
You can add the Cool Social snippet
-
Add a description meta tag to describe your site to social media and search engines
-
Add a keywords meta tag specifying which keywords are related to your site
-
Incorage your visitors in expressing their opinion in social media
Favicon sitemax.am
Sitemax – Web Studio
Favicon mysite.am
Welcome!
Favicon bestsite.do.am
404 - Unable to load website
Social media factor | Distribution | Improve | Similar sites
How Social Media Factor is calculated
»