część oceanu położona w sąsiedztwie lądu

Polish sites