www.mvcr.cz

SOCIAL REPORT

93%

 

mvcr.cz is very popular in Twitter.
It has 13509 twitter followers.

This CoolSocial report was updated on 19 Mar 2018, you can refresh this analysis whenever you want.Mvcr.cz scored 93 Social Media Impact. Social Media Impact score is a measure of how much a site is popular on social networks. 4.5/5.0 Stars by Social Team

Congratulations, mvcr.cz got a very good Social Media Impact Score! Show it by adding this HTML code on your site:
just copy & paste the snippet into your website!

Social Media

Twitter Twitter tweets + followers 13509 EXCELLENT     13509 followers
Stumble Upon Stumble Upon 0  
Delicious Delicious 0  
Facebook Facebook site likes + page likes 0  
Google Plus Google Plus 0  

The total number of people who shared the mvcr homepage on StumbleUpon. This is the sum of two values: the total number of people who shared the mvcr homepage on Twitter + the total number of mvcr followers (if mvcr has a Twitter account). This is the sum of two values: the total number of people who shared, liked or recommended the mvcr homepage on Facebook + the total number of page likes (if mvcr has a Facebook fan page). The total number of people who shared the mvcr homepage on Google Plus by a google +1 button. The total number of people who shared the mvcr homepage on Delicious.

Twitter 100.0%
Stumble Upon 0.0%
Delicious 0.0%
Facebook 0.0%
Google Plus 0.0%

Likes History


Add a widget like this on your site: click here.

Basic Information

OK PAGE TITLE   Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky
OK
DESCRIPTION
Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veř
OK
KEYWORDS  
veřejná správa, státní správa, metodická pomoc obcím, modernizace veřejné správy, hodnocení dopadu regulace, územní členění státu, státní hranice a jejich vyměřování, státní, hospodářské a služební tajemství, bezpečnost, prevence kriminality, bezpečnost a
OK
OTHER KEYWORDS  
vnitra, česk, republiky, česk republiky, veřejn, ministerstvo, nabdka
The title found in the head section of the homepage. The keywords meta-tag found in the head section of the homepage. The URL (Uniform Resource Locator) is the address of the site. CoolSocial advanced keyword analysis tool is able to detect and analyze every keyword on each page of a site. The description meta-tag found in the head section of the homepage.

Domain and Server

OK
DOCTYPE  
XHTML 1.0 Strict
OK
CHARSET AND LANGUAGE
UTF-8   This site is in the Czech language Czech
OK
DETECTED LANGUAGE
We detected this site is in the Polish language. Other possibilities are: Polish
OK
SERVER  
MVCR
Attention
OPERATIVE SYSTEM  

Character set and language of the site. Operative System running on the server. Represents HTML declared type (e.g.: XHTML 1.1, HTML 4.0, the new HTML 5.0) The language of mvcr.cz as detected by CoolSocial algorithms. Type of server and offered services.

Site Traffic trend during the last year. Only available for sites ranked <= 100000 in the world.

mvcr.cz over the web

Referring domains for mvcr.cz by Majestic Seo
Referring domains for mvcr.cz by MajesticSeo. High values are a sign of site importance over the web and on web engines.

Facebook link

Attention
FACEBOOK PAGE LINK  
NOT FOUND

The URL of the found Facebook page. The type of Facebook page. The description of the Facebook page describes website and its services to the social media users. The total number of people who tagged or talked about website Facebook page in the last 7-10 days. Facebook Timeline is the new layout of Facebook pages. The total number of people who like website Facebook page. A Facebook page link can be found in the homepage or in the robots.txt file.

Twitter account link

OK
TWITTER PAGE LINK  
FOUND
OK
TWITTER PAGE
OK
DESCRIPTION
Oficiá lní Twitter ú č et Ministerstva vnitra Č R / Official Twitter channel of Czech Ministry of the Interior
OK
ACCOUNT CREATED ON
31 Mar 2011
OK
LOCATION
Praha
OK
TWEETS
1650
OK
FOLLOWERS
13509
OK
LISTED
145

The description of the Twitter account describes website and its services to the social media users. Total number of Tweets. It measures how much websites talk to its social media audience. The URL of the found Twitter account page. Total number of Followers. It measures how big is the social media audience. Total number of people who added this Twitter account to their lists. The date of Twitter account creation. Where site or its webmaster resides. A Twitter account link can be found in the homepage or in the robots.txt file.

Things to do in order to optimize Social Media Impact

-
Be sure social media are well visible on your page: you can use our widget
-
You can add the Cool Social snippet
-
If you have no facebook brand page create a new one. If you have specify it as explained here
-
Incorage your visitors in expressing their opinion in social media

Other info about mvcr.cz

OK
SERVER IP
94.199.40.226
OK
HOSTNAME
host-94-199-40-226.gov.cz

Domain age is a measure of how much a site is old. Older sites have normally more importance and are more trustworthy than young ones. The IP of a server identifies it. It can be unique or shared between multiple sites. The next date mvcr.cz will expire. The owner usually renews every year its domain, but some prefer buying more than a year only. The registar is the authority where mvcr.cz is registered. Server location specifies where it is physically. The date mvcr.cz was registered for the first time.

Favicon zpmvcr.cz
Homepage - Pojišťovna 211
Favicon osf-mvcr.cz
Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR
Favicon projekty.osf-mvcr.cz
Home - OSF MVČR
Favicon okstrana.cz
Občanská konzervativní Strana_
Social media impact | Distribution | Improve | Similar sites
How Social Media Impact is calculated